הוראות בטיחות לעבודה ביחידת הציוד הבין- מחלקתית

 

 1. הפעלת המכשור תתבצע רק לאחר הזמנת המכשיר, קריאת הוראות הבטיחות והדרכה מסגל יחידת הצב"מ.
 2. דלתות היחידה יהיו פתוחות בשעות 08:00-16:00 ולאחר שעות אלו ניתן להשתמש בכרטיס המגנטי, אין לפתוח את הדלתות בידיים עטויות בכפפות.
 3. יש לנעול נעליים סגורות, ללבוש חלוק ולעטות כפפות חדשות על שתי הידיים(הכפפות יובאו ע"י המשתמש וייעטו בתוך חדרי הצב"מ) בעת העבודה במיכשור.
 4. הכנסת מזון לחדרי היחידה אסורים בתכלית.
 5. בכל עבודה עם נוזלים בלחץ כגון מכשירי כרומטוגרפיה יש להרכיב משקפי מגן.
 6. מטפי כיבוי מצויים בחדרים או בסמוך אליהם נועדו לשימוש בזמן שריפה בלבד.
 7. חובה לדווח על תקלות למנהל היחידה, אין לנסות לתקן מכשור או לפנות לנציגי השירות.
 8. אין להפעיל מכשיר שסומן כלא תקין.
 9. בעבודה עם מכשיר הצורך חנקן נוזלי (מכשיר Circular Dichroism )יש לאוורר את החדר באמצעות פתיחת החלונות והפעלת הונטה המותקנת בחדר.
 10. שימוש  עצמאי באולטרהצנטרפוגה מחייב הסמכה ממנהל הצב"מ ומותר רק לתלמידי מחקר לתואר שלישי ולאנשי הסגלים שהוסמכו לכך.
 11. השימוש באולטרות ייעשה בהתאם להגבלות המהירות של הרוטורים המפורטות באתר ההזמנות של היחידה.
 12. במכשור הכולל מנורת כספית יש לודא סגירת המנורה לפני עזיבת החדר.
 13. אין לסגור מנורת כספית אלא כחלוף 45 דקות מפתיחתה.
 14. פתיחת מנורת כספית מותרת רק לאחר 45 מרגע סגירתה.
 15. האחריות להשארת מנורת כספית או לייזר פועל תחול  על המשתמש  אלא אם העביר את האחריות למשתמש הבא באמצעות הטלפון.
 16. אין להשאיר פסולת כימית או ביולוגית בחדרי היחידה ואין להשליך חפצים חדים כגון מחטים או שברי זכוכית לפחי היחידה.
 17. בעבודה במונה סינטילציה הדוגמאות לקריאה יונחו בתא המונה ויפונו בתום הקריאה, אסור בתכלית האיסור להשאירן במכשיר או בסביבתו.
 18. במכשירים הכוללים גופי חימום או רכיבי פלטייר יש להמתין לפחות 10 דקות עד להתקררות המכשיר לפני הוצאת הדגימות.
 19. אסור לעבוד לבד ביחידת הצב"מ, צריך להיות  לפחות אדם נוסף נוכת בזמן הפעילות. 
 20. מומלץ לשטוף ידיים עם סבון בסיום העבודה במכשור.


הערה: הוראות  אלו אושרו ע"י יחידת הבטיחות וע"י ועדת הבטיחות הפקולטטית.