1. יעוד
יעוד הצב''מ הוא לאפשר ביצוע מחקר מתקדם, אשר מצריך ציוד חדיש ומשוכלל, והשימוש בו מתאים למגוון רחב של חוקרים בפקולטה.

הנגישות לציוד היא לכלל חוקרי הפקולטה לאחר הסמכה ע"י מנהל הצב"מ.

2. ועדת צב''מ

-  חברי הועדה (פרופ' פליקס פרולוב, דר' דן פרנקל, פרופ' עדי אבני, דר' נגה קרונפלד שור  דר' דן פאר) מייצגים את מחלקות הפקולטה, הצב"מ מיוצג ע"י מנהל הצב"מ( דר' ששון דורי)  והיו"ר אשר ממונה ע"י הדקאן  (דר' יואל הירש).

-  חברי הועדה יעבירו ליו"ר את הצעות לרכישת ציוד מחברי מחלקתם במהלך כל השנה.

-  הועדה תתכנס  כאשר יצטברו  4 הצעות  או בהתאם לבקשת היו"ר או אחד מנציגי הועדה.

-  הועדה תתכנס לפחות פעמיים בשנה.

-  במקרים דחופים  האישור יתקבל מחברי הועדה  בדוא''ל.
3. מבנה יחידת הצב''מ

ביחידת הצב"מ הפקולטטית מגוון רחב של ציוד השייך לתחומים מדעיים מגוונים.

על מנת לייעל את עבודת היחידה, לשמור על תקינות הציוד ותחזוקתו החליטה ועדת הצב"מ הפקולטטית על חלוקת היחידה ליחידות משנה.
1. יחידה לקביעת רצפי DNA (אחראי צליל אופיר)

יחידה זו כוללת את כל המכשור היעודי המשמש לקביעת רצפי DNA.

2. יחידה לכרומטוגרפיה

יחידה זו תכלול את מכשיר HPLC

 3. יחידה לאנליזות ביוכימיות ומולקולריות.

יחידה זו כוללת את מגוון המכשירים המשמשים לספקטרוסקופיה, CD, פוספואימג'ר, מכשירי   דנסיטומטריה וכד'.

כמו כן יפעלו במסגרת הצב"מ הגופים הבאים:
 

1. היחידה למיקרוסקופיה.

יחידה זו תכלול את המיקרוסקופים האלקטרוניים, מיקרוסקופים קונפוקאלים וכן את המיקרוסקופים הפלורסנטיים.

2. היחידה למולטימדיה.
יחידה זאת כוללת מערכות לעריכת סרטים, הכנת מצגות, עיבודים גרפיים והדפסות איכותיות.
4. מדיניות כללית
א. קנית ציוד מחייבת אישור ועדת צב''מ פקולטטית.

ב.  רכישת מכשיר  מותנית בקבלת matching.

ג.  כל מכשיר שקנייתו התאפשרה ע''י כספי צב"מ יהיה שייך ב- 100% לצב"מ, ללא קשר לסכום שניתן ע"י החוקרים.

ד.  לא יינתנו זכויות מיוחדות לחוקרים   שטרחו בהכנת הבקשה והביאו לקניית המכשיר.

ה.  הציוד ימוקם בחדרים שהוקצו לצב"מ, אלא אם כן מתעוררת בעיית שטח. במקרה כזה הציוד ימוקם בחדרים אחרים, אשר יהיו נגישים לכל חוקרי הפקולטה.

ו.  פירוט המיקום של כל המכשירים נמצא באתר הצב"מ   http://zabam.tau.ac.il 

ז.  השימוש בציוד יהיה בתשלום, כדי לאפשר תחזוקה שוטפת. התעריף יקבע ע''י מנהל הצב''מ בייעוץ ואישור יו''ר הצב''מ והדיקאן.  תעריף דיפרנציאלי יונהג עבור משתמשים כבדים מחד, ועבור משתמשים מחוץ לפקולטה מאידך.  התעריפים יפורסמו באתר הצב"מ  http://zabam.tau.ac.il

5.  תהליך הגשת בקשות לקניית ציוד חדש
א.  כל חבר סגל רשאי להגיש בקשה לקניית מכשיר חדש.

ב.  את הבקשות יש להגיש דרך נציג המחלקה בועדה, או ישירות ליו"ר.

ג.  את הבקשות ניתן להגיש כל השנה.   לפי ניסיון העבר כספי הצב"מ ניתנים למימוש בסביבות ינואר-מרץ כל שנה. מומלץ מאד להמנע מהגשת בקשה ברגע האחרון.

רק בקשה שתוגש לפי נוהל ההגשה המפורט להלן תידון בועדה ותקבל דירוג.

5.1  נוהל הגשת בקשה
לכל הצעה למכשיר חדש חייב להתלוות טופס הגשת בקשה, הנמצא באתר הצב''מ. מלוי הפרטים בטופס הוא באחריות יוזם הבקשה. להלן הפרטים הנדרשים:

(1)  הצדקה להיותו של המכשיר מכשיר צב"מי והתיחסות לנקודות הבאות: חדשנות, זמינות מכשיר זהה או דומה בהווה (באוניברסיטה או מחוצה לה),  חובת הימצאות סוכן הנותן שירות למכשיר בארץ ובתעריפים סבירים, רשימת משתמשים פוטנציאלים, שימוש בין-מחלקתי, תחזית לשימוש עתידי .

(2)  עלות משוערת של המכשיר. יש לצרף הצעת מחיר ולכלול את עלות ההובלה, ההתקנה, מיסוי,  הוצאות נילוות אחרות) .

(3)  רשימת התורמים ל- matching כולל ציון הסכום, אשר כל חוקר מתחייב להקצות (סך ההתחייבות -  מינימום 30% מעלות המכשיר).

(4)  יש לציין, אם הציוד  הוגש במסגרת בקשה למענק מחקר (מומלץ להגיש בקשות כאלה, כדי להגדיל את סכום ה-(matching.

5.2  קריטריונים לדירוג ע''י הועדה
(1)  חדשנות.

(2)  עדיפות למכשירים רבי-משתמשים.

(3)  עדיפות לשימוש בין-מחלקתי.

(4)  עדיפות ל- matching גבוה.           

(5)  בהתאם ליעוד הצב"מ, ההעדפה היא לציוד גדול ויקר. במקרה ויוותר כסף, יקנה גם ציוד נוסף לאחר דיון בועדה.

(6)  דין פריטים שרכישתם לא מומשה בשנה תקציבית קודמת, כדין הצעות רכישה חדשות.   

5.3  מימוש הקנייה

(1)  מימוש הרכישה יתבצע על פי זמינות כספי ה- matching .

(2)  הרכישה תתבצע בהתייעצות צמודה עם מנהל הצב''מ, דר' ששון דורי, ולאחר אישורו בכתב.


6.  תחזוקה שוטפת, תיקונים והחלפת ציוד ישן בחדש
-  תחזוקה שוטפת ותיקונים יעשו מתקציב היחידה, שמקורו דמי השימוש המצטברים. תקציב זה ינוהל על ידי מנהל הצב"מ, ללא מעורבות הועדה.

-  נוהל החלפת ציוד ישן בחדש כדין רכישת ציוד חדש. הועדה תערוך מחדש סקר נחיצות של הפריט הנדון ותוודא את  היקף המשתמשים.

-  והיה אם המכשיר יפסיק למלא את ייעודו הצב''מי, בגלל מיעוט משתמשים, תישקל העברתו לידי המשתמשים הבודדים על כל המשתמע מכך. תהליך זה הוא  הפיך, בהתאמה לצרכים.

7.  קביעת תורים לעבודה

-  ניתן ורצוי להזמין תור לשימוש במכשיר.

-  במקרה של שימוש  רצוף וממושך  שיכול לעורר בעיה, המשתמשים ייתייעצו  עם דר' ששון דורי, יבנו ביחד את  לוח הזמנים שבמסגרתו יקבלו את השרות, וזאת תוך כדי פגיעה מזערית בכלל המשתמשים במכשיר.

-  השימוש במכשירי הצב"מ הוא על בסיס שוויוני. לא תינתנה זכויות יתר על בסיס כלשהו.