24/11/2016

MicroCal PEAQ-ITC

  אנו מתעתדים להזמין מומחה אפליקציה לשם הדרכה וסיוע למשתמשים בקלורימטר  , הביקור ימשך יומיים  החל מ--16 לינואר 2107.            

מומלץ לשריין מועדים אלו ולנצל הזדמנות זאת על מנת להרחיב את הידע, לעבור על תוצאות שכבר התקבלו, לדון בתכנון ניסויים עתידיים ובנוסף למי שעדיין לא התנסה בשימוש במכשיר הקלורימטר לעשות זאת אתו.            

          

פרטים נוספים ישלחו בהמשך.