01/02/2016

SEAHORSE XFp

לחוקרי הפקולטה למדעי החיים שלום,

בימים שלישי-רביעי 9-10 לפברואר (שבוע הבא) תתקיים התקנת והדרכה על המכשיר החדש אשר מוצב בצב"מ הפקולטה למדעי החיים.

ההדרכה תכלול הרצאות פתוחות לכל המעוניין והדרכות על המכשיר כולל ביצוע למספר קטן של קבוצות שנקבעו מראש.

ההזמנה הפתוחה לקהל הרחב היא, כמפורט בפוסטר, להרצאת הפתיחה ביום שלישי ה-9 לחודש ב- 09:30 בבנין בריטניה חדר 222. ביום רביעי החל מהצהריים יודגם ניתוח תוצאות של ניסויים. מפגש זה יתקיים בבנין שרמן חדר 02. על השעה המדוייקת תבוא הודעה בהמשך. גם הדגמה זו פתוחה לקהל הרחב.

במהלך ההכשרה יוכשרו להפעלת המכשיר ד"ר אלכס ברבול וילנה וסיולקין מהצב"מ. אלכס וילנה יכשירו את המשתמשים העתידיים.

בקצרה: המכשירמבצע מדידות של גליקוליזה (צריכת חמצן – ירידת ריכוז חמצן במדיום) ושל נשימה (שינויחומציותשל המדיום) בפלטות 96 באריות. ניסויים כאלה מאפשרים למדוד כיצד תאים מגיבים לגירויים שונים.

הלינק לאתר של המכשיר:

http://www.seahorsebio.com/products/how-xf-works.php

בברכה,

פרופ' איתי בנהר

סגן דקאן למחקר, מדעי החיים.